Laatste vergadering 2017

      Geen reacties op Laatste vergadering 2017

Als netwerk zijn we goed op weg. Nu nog kenbaar maken dat we er zijn! We willen visitekaartjes maken en aan alle organisaties en hulpverleners kenbaar maken dat wij er zijn. We hebben ook contact met andere oncologienetwerken. Ook met Rijnstate zijn contacten. In het nieuwe jaar zult u ons vast een keer in de Duiven Post zien staan!