App voor onderzoeken bij kanker

      Geen reacties op App voor onderzoeken bij kanker

Er wordt momenteel heel veel onderzoek gedaan naar kanker. Uit een artikel in De Volkskrant blijkt, dat het steeds lastiger is om voor de vele onderzoeken die worden gedaan, de ‘juiste patiënt’ te vinden. De onderzoeken worden steeds specifieker en er lopen ook véél onderzoeken, waardoor het soms voor de arts moeilijk is te achterhalen of er voor zijn patiënt, nog mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij een lopend onderzoek. Er is nu een app ontwikkeld waar de onderzoeken worden gebundeld en patiënten eventueel aan kunnen worden gekoppeld. Vooralsnog lijkt het mij (red.) een app die met name geschikt is voor de behandelend oncoloog. Zie de playstore en zoek naar: MTB app. Kijk voor het artikel: artikel